25/10/11

Φοβάμαι τα μαθηματικά!

Σύμφωνα με την Cemen στην ψυχολογία οι έννοιες φόβος, φοβία και άγχος θεωρούνται γενικά διακεκριμένες μεταξύ τους. Συνεπώς, όπως υποστηρίζει, το άγχος για τα μαθηματικά, και ο φόβος για τα μαθηματικά δεν θα πρέπει να θεωρούνται έννοιες ταυτόσημες. Όμως στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα τις χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε το ίδιο φαινόμενο, αυτό της απέχθειας και αντιπάθειας που νοιώθει κάποιο άτομο για τα μαθηματικά.
   Με την λέξη μαθηματικοφοβία εννοούμε το φόβο, την ανασφάλεια και το δέος που αισθάνονται οι μαθητές για το μάθημα των μαθηματικών. Η μαθηματικοφοβία δεν είναι παθολογική κατάσταση, αλλά προξενείται από τις αρνητικές εμπειρίες των μαθητών στο μάθημα των μαθηματικών και επηρεάζει άμεσα τη μαθητική τους επίδοση, μειώνοντάς τη στο ελάχιστο.
 
   Τα κυριότερα αίτια της μαθηματικοφοβίας είναι:
  • Ο αυταρχισμός και διδακτισμός των δασκάλων, οι οποίοι συνήθως επιβάλλουν στους μαθητές τους την άποψή τους. Λένε στα παιδιά τι να κάνουν, τι είναι χρήσιμο, τι δεν είναι, τι "δουλεύει", τι όχι και γενικά δίνουν συνταγές που πηγάζουν από την εξουσία τους. Ο μαθητής εξαρτάται από την εξουσία του δασκάλου, κάτι που όπως είναι φυσικό ενισχύει το φόβο και το δέος που αισθάνονται οι μαθητές για τα μαθηματικά.
  • Τα τεστ και τα διαγωνίσματα, που έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση των μαθητών, ασκούν την πιο βλαβερή επίδραση. Διαπερνούν και σημαδεύουν ολόκληρη την εκπαιδευτική διαδικασία, γίνονται αυτοσκοπός. Προϋποθέτουν ότι οι μαθητικές ικανότητες μπορούν να μετρηθούν με έναν απλό αριθμό σ' ένα τεστ. Έτσι διαστρεβλώνεται η πολυδιάστατη φύση της μάθησης των μαθηματικών.
  • Οι αρνητικές εμπειρίες και στάσεις ενισχύονται και από τις προκαταλήψεις που επικρατούν στο κοινωνικό πεδίο σχετικά με τα μαθηματικά και την μάθησή τους. Η πλειοψηφία όπως δείχθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο πιστεύει ότι κάποιος ή γεννιέται με μαθηματικές ικανότητες ή όχι. Εξάλλου δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι τα κορίτσια δεν έχουν κατάλληλο μυαλό για τα μαθηματικά.
  • Τα μαθηματικά δεν διδάσκονται σε σχέση με την ζωή και το περιβάλλον του παιδιού και επομένως η μάθηση δεν βασίζεται στην κατανόηση μέσω δραστηριοτήτων, αλλά στη μηχανική απομνημόνευση. Η αναγόρευση, όμως, της μνήμης σε σπουδαία διανοητική λειτουργία οδηγεί στην υπερφόρτωσή της.
  • Η σπουδαιότητα των μαθηματικών σήμερα ως βασικό υπόβαθρο οποιασδήποτε επιστήμης και η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας τους, προξενεί άγχος και ένταση στους μαθητές.
   Τελειώνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε πως η εμπειρία των παιδιών, από τα σχολικά μαθηματικά, είναι τόσο τραυματική που ακόμα και όταν ενηλικιωθούν έχουν βαθιά ριζωμένα αισθήματα άγχους και ανεπάρκειας σ' αυτό το θέμα. Όταν τα μέλη μιας ερευνητικής επιτροπής προσπάθησαν να πάρουν συνεντεύξεις από ένα δείγμα ενηλίκων για τα μαθηματικά, που χρησιμοποιούσαν στη καθημερινή τους ζωή, ανακάλυψε ότι οι μισοί από αυτούς, που πλησίασε, αρνήθηκαν να δώσουν συνέντευξη απλά και μόνο γιατί το θέμα ήταν τα μαθηματικά! Ακόμη η Cemen περιγράφει μια ενήλικη γυναίκα η οποία δεν ενημέρωνε στο καρνέ των επιταγών της τα έξοδα που έκανε, επηρεασμένη από την σχολική της εμπειρία με τα μαθηματικά!

του Γιώργου Παυλάκου(τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών) 


πηγές:
http://users.forthnet.gr/ath/thantas77/edu/project006.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου