25/10/11

Το χαλασμένο ασανσέρ

Ένα πρόβλημα που εκδόθηκε σε ενα μαθηματικό δελτίο που εκδίδει το τμήμα μαθηματικών του Augsburg  είναι το εξής :
Το ασανσέρ ενός ουρανοξύστη  65 οροφών έχει χαλάσει. Όταν κάποιος θέλει να ανέβει, μπορεί να το κάνει ανεβαίνοντας μόνο 8 ορόφους(ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο). Αν δεν μπορεί να ανέβει 8 ορόφους  παραμένει ακινητοποιημένο .
Όταν πάλι κάποιος θέλει να κατέβει πρέπει να έχει υπόψιν του ότι το ασανσέρ κατεβαίνει μόνο 11 ορόφους(ούτε λιγότερο ουτε περισσότερο).
Υπάρχουν μόνο δυο κουμπιά που λειτουργούν, ένα για άνοδο και ένα για κάθοδο.
Το ασανσέρ  βρίσκεται στο πρώτο όροφο. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν με τις συνθήκες που προαναφέραμε, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε κάθε όροφο;

Λύση
 
Είναι δυνατό να φτάσουμε σε κάθε όροφο του κτιρίου. Στον παρακάτω πίνακα  φαίνεται πως κάθε όροφος είναι προσβάσιμος .  Οι γραμμές  παριστάνουν την άνοδο του ασανσέρ κατά 8 ορόφους  ,ενώ οι στήλες  την κάθοδο κατά 11  ορόφους.  Με εκκίνηση το 1 στο παρακάτω πίνακα κινούμαστε δεξιά  ανεβαίνοντας κατά 8 ορόφους και κινούμενοι κάτω κατεβαίνουμε 11 ορόφους . Οι διαφορετικές διαδρομές που υπάρχουν στον πίνακα μπορούν να οδηγήσουν σε κάθε όροφο.

      Πατάμε το κουμπί για άνοδο  (8 ορόφων)  
      Πατάμε το κουμπί για κάθοδο (11 ορόφων)
        9 17 25  33  41  49  57  65
  6  14  22  30  38  46  54  62 
        3  11  19  27  35  43  51  59
                  8    16  24  32  40  48  56  64
                         5   13  21  29  37  45  53  61
                              2    10  18  26  34  42  50  56
                                          7    15  23  31  39  47  55 63
                                                4    12  20  28  36  44 52 60

Ουσιαστικά η λύση του προβλήματος  ανάγεται κάθε φορά στην λύση της εξίσωσης :
8χ-9ψ=αριθμός ορόφου ή 8χ-9ψ= ν , ν=1, 2, 3, , 64, 65 

Οι εξισώσεις αυτής της μορφής   αχ+βψ=γ  όπου α, β, γ ακέραιοι ονομάζονται  γραμμικές διοφαντικές εξισώσεις  και έχουν λύση αν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των α, β  διαιρεί το γ.

Στην εξίσωση του προβλήματος ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των αριθμών 8,11 είναι το 1 που προφανώς διαιρεί κάθε αριθμό άρα η εξίσωση έχει πάντα λύση και κατ επέκταση  για κάθε αριθμό από 1 μέχρι το 65.
Η μεγαλύτερη διαδρομή που πρέπει  να  κάνει κάποιος με  όροφο εκκίνησης τον πρώτο είναι να καταλήξει στον 60ο όροφο. Δείτε την ακολουθία των οροφών που απαιτούνται.
1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 54, 43, 32, 21, 10, 18, 7, 15, 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60.


πηγές:
mathhmagic.blogspot.com

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου