27/10/11

ΑΙΝΙΓΜΑ- Οι τέσσερις ίπποι

Στην εικόνα παρουσιάζονται 2 λευκοί και 2 μαύροι ίπποι τοποθετημένοι σε ένα τμήμα της σκακιέρας. Με ποιες κινήσεις μπορούμε να ανταλλάξουμε τις θέσεις των λευκών με τους μαύρους ίππους;

Σημείωση. Οι ίπποι επιτρέπεται να κινηθούν μόνο εντός των τετραγώνων που απεικονίζονται στο σχήμα. Ισχύουν οι κινήσεις του σκάκι. Αλλά μπορείς να παίξεις το ίδιο πιόνι συνεχόμενες φορές.


Επίπεδο δυσκολίας 3/5

Για τυχόν διευκρινίσεις, hints ή και για να επιβεβαιώσετε τη δική σας λύση στο πρόβλημα  
επικοινωνήστε μαζί μας με email στο thepythagoreans@gmail.com ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας εδώπηγές:
http://pantsik.blogspot.com

1 σχόλιο: