18/3/11

Λύση στο Αίνιγμα #6 -Microsoft
Το Αίνιγμα
Είναι 4 άτομα ( A,B,C,D) που έχουν αργήσει σε ένα πάρτι και πρέπει να περάσουν σε 17 min μια γέφυρα. Είναι σκοτεινά και έχουν ένα φακό. Η γέφυρα χωράει μέχρι δυο άτομα την φορά. Κάθε ζευγάρι η άτομο που περνάει την γέφυρα πρέπει να έχει τον φακό μαζί και η ώρα που θα κάνουν για να περάσουν την γέφυρα θα είναι η ώρα που χρειάζεται ο πιο αργός. 
Ο A περνάει την γέφυρα σε 1 min
O B περνάει την γέφυρα σε 2 min
O C περνάει την γέφυρα σε 5 min
O D περνάει την γέφυρα σε 10 min
Βρείτε τι πρέπει να κάνουν για να περάσουν όλοι απέναντι από τη γέφυρα μέσα σε 17 min.H Λύση
O A και ο Β θα διασχύσουν τη γέφυρα. σύνολο: 2 min
Ο Α θα επιστρέψει μαζί με τον φακό. σύνολο: 3 min 
Ο C και ο D θα διασχύσουν τη γέφυρα. σύνολο: 13 min
O B θα επιστρέψει μαζί με τον φακό. σύνολο: 15 min
Ο Α και ο Β θα διασχύσουν τη γέφυρα. Όλοι έχουν περάσει απέναντι. Σύνολο: 17 min
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου