18/3/11
Λύσεις Επαναλήπτικών Ασκήσεων Β' Γυμνασίου


Άσκηση 1
Α) x=-61 
B) y=4
Γ) ω=11/4 
Δ) x=9/8 
E) t=-26 
ΣΤ) x=-1/6

Άσκηση 2
Α) x<2
B) x>16/9
Γ) 0x<26
Δ) ω>13/3
Ε)x>1/2

Άσκηση 3
Α) -1<=x<8
B) 3<x<=2

Άσκηση 9
Α) 5
B) 40^
Γ) 7
Δ) 7


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου