8/12/15

Το Πυθαγόρειο Θεώρημα (απόδειξη με απλό πείραμα)


"Το τετράγωνο της υποτείνουσας ενός ορθογωνίου τριγώνου ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο καθέτων πλευρών του" .

Θυμάστε όλοι σας ότι αυτή η λεκτική αποτύπωση του πυθαγορείου θεωρήματος δεν ήταν και τόσο κατανοητή από αρκετούς μαθητές. Δηλαδή, αυτοί οι μαθητές δεν κατανοούσαν ότι η λεκτική αποτύπωση του παραπάνω θεωρήματος σημαίνει ότι: Αν φτιάξουμε ένα τετράγωνο με πλευρά την υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου, τότε το εμβανδόν αυτού του τετραγώνου θα είναι ίσο με το άθροισμα των εμβανδών των δύο τετραγώνων που το καθένα έχει πλευρά τις δύο κάθετες πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου.

 Επειδή παρόμοιες δυσκολίες μπορούν οι μαθητές να συναντούν και σε άλλες θεωρητικές αποδείξεις των μαθηματικών, ο εκπαιδευτικός πρέπει να χρησιμοποιεί την εποπτεία και το πείραμα.

Παρακάτω δείτε ένα video της απόδειξης του Πυθαγορείου Θεωρήματος με έναν απλό τρόπο αναπαράστασης. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου