21/9/12Σημείωση: Το ένα Newton ανά τετραγωνικό μέτρο είναι μονάδα πίεσης και είναι ίσο με ένα Pascal.
Δηλαδή, 1 Pa = 1 N/m2

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου