10/11/11

αριθμητικό test #3

http://eppsnet.com1) Βρείτε έναν διψήφιο ακέραιο αριθμό, που να ισούται με το επταπλάσιο του αθροίσματος των ψηφίων του.


2) Βρείτε τον επόμενο αριθμό.
1, 1, 1, 1, 2 , 1 , 1 , 3, 3, 1 ,1 ,4, 6, 4, 1, 1, 5, ..3) Αν 23=10
         72=63
         65=66
         84=96,  τότε 97=?


4) Βρείτε τον αριθμό που λείπει.

2    3    4    15    12
3    4    5    28    20
4    5    6    45    30
5    6    7    66    42
6    7    8    ?      56


Για τυχόν διευκρινίσεις, hints ή και για να επιβεβαιώσετε τη δική σας λύση στο πρόβλημα  
επικοινωνήστε μαζί μας με email στο thepythagoreans@gmail.com ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας εδώ

3 σχόλια: